Огласи

Јавен оглас за работно место

НУФЦ Вардар филм-Скопје на ден 21.11.2019 год. има објавено јавен оглас за работно место – Друг работник за реквизита и…

Соопштенија

Кодекс за административни службеници

Со овој кодекс се пропишуваат етичките стандарди и правилата на однесување на административните службеници. Превземете го документот овде.

Слободен пристап до информации

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, НУ Филмски центар Вардар филм Скопје за службено лице за посредување со информации ја определи Марија Јовановска

Aдреса: 8ми Март бр. 4 Скопје
Телефон: 02/5115540
Е-пошта: info@vardarfilm.mk

Согласно член 28 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер можете да поднесете жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Жалбата можете да ја превземете овде.

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/06, бр.86/08, бр.6/10, 42/14, бр.148/15 и бр. 55/16) , можете да барате  информација од јавен карактер.

Барањето можете да го превземете овде.

Кинематографија

Архива

Контакт

НУ Филмски центар „Вардар филм – Скопје“
8-ми Март бр.4
Северна Македонија
Телефон: 02 511 5540
Е-пошта: info@vardarfilm.mk

© 2020 Национална установа  Филмски центар „Вардар Филм – Скопје“
Сите права се задржани.