Управен одбор

Согласно статутот  НУ Филмски центар Вардар Филм – Скопје, Управниот oдбор го сочинуваат пет преставници именувани од страна на Министерот за култура на Северна Република Македонија. Тројца се претставници од редот на истакнати поединци од областа на културата, еден претставник од локалната самоуправа и еден претставник од вработените на Ну Read more…

Директор

Директорот на НУ Филмски центар Вардар Филм – Скопје го избира Министерот за култура по пат на јавен оглас, согласно со општите услови утврдени со Законот за култура и посебните услови утврдени со статутот на НУФЦ Вардар Филм – Скопје. Директорот има мандат од четири години со право на реизбор. Read more…

OBJEKTIVËT E INQF “ VARDAR FILM – SHKUP” U SHFRYTËZUAN GJATË INÇIZIMIT TË FILMIT TË METRAZHIT TË GJATË “I FSHEHURI” TË ARSIM FAZLIUT

Zeiss HS   small 4 of 6Produksioni Sejvi, për nevojat e filmit “ I Fshehuri” në regji të Arsim Fazliut gjatë inçizimit të filmit I shfrytëzoi objektivët filmik të serisë ZEISS HIGHT SPEED T.1.4 ME DISTANCA QENDRORE (FOKUSO –RE) 18mm, 25mm,35mm,50mm dhe 85mm.

Filmi “I Fshehuri” është përkrahur nga Agjencioni I filmit.

Produksioni : Sejvi Produksion

Regjia: Arsim Fazlia

Drejtor I fotografisë: Dimo Popov

Rolet kryesore: Naser Rafunja, Gresa Pallaska

Ju dëshirojmë shumë sukses në në pëlhurën filmike dhe me padurim e presim prodhimin final.

(more…)