Министерството за Култура, согласно Законот за Култура, на ден 24.02.2021 распиша јавен оглас за избор на директор на НУФЦ Вардар Филм – Скопје и на 13.04.2021 донесе решение за избор на директор на установата и го избра Сани Саиди како директор на НУФЦ Вардар Филм – Скопје, со мандат од четири години (2021-25)

м-р САНИ САИДИ

Директор на НУ Филмски центар Вардар Филм – Скопје

Телефон:
+389 75 226 782
+389 2 511 5540

Е-пошта:

ceo@vardarfilm.mk

sani.saidi@hotmail.com

Кинематографија

Контакт

НУ Филмски центар „Вардар филм – Скопје“
8-ми Март бр.4
Северна Македонија
Телефон: 02 511 5540
Е-пошта: info@vardarfilm.mk

© 2020 Национална установа  Филмски центар „Вардар Филм – Скопје“
Сите права се задржани.