Директорот на НУ Филмски центар Вардар Филм – Скопје го избира Министерот за култура по пат на јавен оглас, согласно со општите услови утврдени со Законот за култура и посебните услови утврдени со статутот на НУФЦ Вардар Филм – Скопје. Директорот има мандат од четири години со право на реизбор.

Насер Цури

Директор на НУ Филмски центар Вардар Филм – Скопје

Телефон:
+389 75 44 32 57
+389 75 22 67 82

Е-пошта:

ceo@vardarfilm.mk

ncurri@yahoo.com

Кинематографија

Контакт

НУ Филмски центар „Вардар филм – Скопје“
8-ми Март бр.4
Северна Македонија
Телефон: 02 511 5540
Е-пошта: info@vardarfilm.mk

© 2020 Национална установа  Филмски центар „Вардар Филм – Скопје“
Сите права се задржани.