Филмски Објективи

ZOOM-COOKE
НУФЦ Вардар филм-Скопје располага со 3 (три) објективи ZOOM-COOKE, 2 x 25-250mm и 1 x 20-100mm.

ZEISS HS 1.4
НУФЦ Вардар филм-Скопје располага со сет филмски објективи од серијата Zeiss high speed T1.4 со фокусни растојанија 18мм, 25мм, 35мм, 50мм и 85мм. Објективите имаат PL-mount, и им се ставени соодветни прстени за фокусирање и бленда.

Zeiss High Speed

За дополнителни информации обратете се на : info@vardarfilm.mk
НУФЦ Вардар филм-Скопје ви посакува успешни филмски проекти!