каде презентираше дел од проектите и активностите реализирани во изминатиот период во НИФК Вардар филм Скопје