Со овој кодекс се пропишуваат етичките стандарди и правилата на однесување на административните службеници.

Превземете го документот овде.