Долумент за преземање:

Процецдура за јавни набавки (PDF)