Институции на Националната филмска и филмска организација на филмската група Вардар за спроведување на 1 (во прво лице) од техничката програма за спроведување на договорот за спроведување на Договорот:

 

Симни оглас …

Преземете го формуларот за апликација…