NUFC Vardar Film-Shkup zotëron 6 kamiona ushtarakë që janë në dispozicion për produksione filmike dhe i njëjti koleksion vazhdimisht po zgjerohet. Këto kamion ushtarak janë përdorur në projektet filmike sic janë ‘’ Clirimi i Shkupit’’ (2016) dhe ‘’ Pesëshja e Artë’’ (2016).

Kamioni nr.1
Brendi TAM 5000
Nr i shasisл 693770003
Viti i prodhimit 1960

Kamioni nr.2
Brendi TAM 5000
Nr i shasisл 695130285
Viti i prodhimit 1965

Kamioni nr.3
Brendi TAM 4500
Nr i shasisл 650620005
Viti i prodhimit 1965

Kamioni nr.4
Brendi TAM 5000
Nr i shasisл 7037500001
Viti i prodhimit 1970

Kamioni nr.5
Brendi TAM 5000
Nr i shasisл 660620322
Viti i prodhimit 1965

Kamioni nr.6
Brendi FAP 13 C
Nr i shasisл 18f007483056
Viti i prodhimit 1975