• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Drejtori i INQF Vardar Film – Shkup zgjidhet nga Ministri i Kulturës përmes një njoftimi publik, në përputhje me kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për Kulturë dhe kushtet e veçanta të përcaktuara me statutin e INQF Vardar Film – Shkup. Drejtori ka një mandat katër-vjeçar me të drejtë të rizgjedhet.

M-r SANI SAIDI

Drejtori i INQF Vardar Film – Shkup

Telefon:
+389 75 226 782
+389 2 511 5540

E-mail:

ceo@vardarfilm.mk

sani.saidi@hotmail.com

Kinematografia

Kontakt

INQF „Vardar Film – Shkup“
Rr. 8 Mart Nr.4
Republika e Maqedonisë së Veriut
Telefon: 02 511 5540
E-mail: info@vardarfilm.mk

© 2020 Национална установа  Филмски центар „Вардар Филм – Скопје“
Сите права се задржани.