Arsim Ramadani

Bashkëpunëtor profesional për veprimtari filmike

a.ramadani@vardarfilm.mk

Tel: 078 455 928

Marija Jovanovska

Garderober

m.jovanovska@vardarfilm.mk

Tel: 076 422 534

Milena Trajkovska

Rekvizite

m.trajkovska@vardarfilm.mk

Tel: 078 450 261

Ivona Petkova

Kontabiliste

i.petkova@vardarfilm.mk

Tel: 071 524 272

Anastasija Spasova

Udheheqese e sektorit per pune administrative,juridike dhe te pergjithshme

a.spasova@vardarfilm.mk

Tel: 072 221 308

Pavle Ignovski

Shef i departamentit për investime dhe zhvillim të veprimtarisë filmike

pavleignovski@gmail.com