Vardar Film Shkup

Вардар Филм претставува место каде што филмските продукции можат да добијат техничка поддршка при изработката на своите проекти, продукциски простории, костими, реквизити или филмски возила.

Во установата постои и мало кино со 45 седишта наменето за тест проекции.

Adresa

Rr. 8-mi Mart Nr. 4

Shkup

R. Maqedonisë së Veriut

Telefon

+389 2 511 55 40

E hënë – Е Premte, 8:30-16:30