Drejtuar nga: Popov Trajce
Viti i prodhimit: 1967
Kohëzgjatja: 102 minuta
Zhanri: historik
Zhanri: Film artistik

Share