Me ftesë të ministreshës së kulturës të RMV-së zonjës Bisera Kostadinovska Stojçevska, drejtori i INQF Vardar film-Shkup z. Sani Saidi, së bashku me drejtorët e të gjitha institucioneve kombëtare kishin takim pune, ku fokusi kryesor ishte në sfidat aktuale me të cilat përballet kultura në vendin tonë.