Нашиот тим

Арсим Рамадани

Стручен соработник за филмска дејност

Милена Трајковска

Реквизитер

Марија Јовановска

Гардеробер

Ивона Петкова

благајник

Бесир Ќерими

архивар

Кинематографија

Контакт

НУ Филмски центар „Вардар филм – Скопје“
8-ми Март бр.4
Северна Македонија
Телефон: 02 511 5540
Е-пошта: info@vardarfilm.mk

© 2020 Национална установа  Филмски центар „Вардар Филм – Скопје“
Сите права се задржани.