Арсим Рамадани

Стручен соработник за филмска дејност

a.ramadani@vardarfilm.mk

Tel: 078 455 928

Марија Јовановска

Гардеробер

m.jovanovska@vardarfilm.mk

Tel: 076 422 534

Милена Трајковска

Реквизитер

m.trajkovska@vardarfilm.mk

Tel: 078 450 261

Ивона Петкова

Сметководителка

i.petkova@vardarfilm.mk

Tel: 071 524 272

Анастасија Спасова

Раководител на Сектор за административни, правни и општи работи

a.spasova@vardarfilm.mk

Теl: 072 221 308

Павле Игновски

Раководител на одделение за инвестиции и развој на филмска дејност

pavleignovski@gmail.com