Денеска, на наше огромно задоволство НУФЦ „Вардар филм – Скопје” и АУЕ – ФОН, претставувани од директорот г-дин м-р Сани Саиди и ректорката проф. д-р Билјана Пулеска Јанушевска взаемно потпишааа Меморандум за соработка кој ќе ги обедини заедничките заложби и интереси за меѓусебна соработка каде главен фокус се младите студенти и нивното креативно делување преплетено со предизвиците на новото време и новите технологии.