НУФЦ Вардар филм-Скопје во својот фундус поседува 6 воени камиони кои се на располагање за филмските продукции и истиот фундус континуирано се проширува. Овие воени камиони беа дел од филмските проекти ‘’Ослободување на Скопје’’ (2016) и ‘’Златна Петорка’’ (2016).

Камион бр.1

Марка ТАМ 5000

Бр.на шасија 693770003

Година на производство 1960

Камион бр.2

Марка ТАМ 5000

Бр.на шасија 695130285

Година на производство 1965

Камион бр.3

Марка ТАМ 4500

Бр.на шасија 650620005

Година на производство 1965

 

Камион бр.4

Марка ТАМ 5000

Бр.на шасија 7037500001

Година на производство 1970

Kамион бр.5

Марка ТАМ 5000

Бр.на шасија 660620322

Година на производство 1965

Камион бр.6

Марка ФАП 13 C

Бр.на шасија 18f007483056

Година на производство 1975