Со законот за заштита на личните податоци се уредува заштитата на личните податоци како основни слободи и права на граѓаните, а особено правата на приватност во врска со обработка на лични податоци.

Офицер за заштита на лични податоци:

Арсим Рамадани

Контакт тел. 02/5115-540 ; 078/455-928

Емаил: info@vardarfilm.mk

 

Национална Установа Филмски Центар Вардар филм-Скопје

Ул, 8 март, бр.4, 1000 Скопје

Република Северна Македонија