Интервју на директорот Сани Саиди, дадено за емисијата „99 Mинути„ на
новинарката Фјола Телаи од ТВ Клан Македонија, каде ги презантираше дел
од проектите и активностите реализирани во изминатиот период во НУФЦ
Вардар Филм Скопје

За повеќе следете го видео материјалот: