Sot, për kënaqësinë tonë të madhe, INQF “Vardar Film – Shkup” dhe UAE – FON, i përfaqësuar nga drejtori, m-r z. Sani Saidi, dhe rektorja, Prof. Dr. Biljana Puleska Janushevska në mënyrë të ndërsjellë nënshkruan Memorandum për Bashkëpunim, i cili do t’i bashkojë angazhimet dhe interesat e përbashkëta për bashkëpunim, ku si fokus kryesor do të jenë studentët e rinj dhe veprimtaria e tyre krijuese e ndërthurur me sfidat e epokës së re dhe teknologjive të reja.