Документ за преземање:
Финансиски извештај за 2019 година