• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Intervista

Shpallje

Shpallje publike

Institucioni nacional Qendra e filmit Vardar film-Shkup ka nevojë për punësim t 1(një) personi ndihmës-teknik për kohë të pacaktuar për…

Kumtesa

Qasje e lirë deri te informata

Kinematografi

Shkarko

Programi 2020-2025

Kontakt

INQF “Vardar Film – Shkup“
8 Mars Nr.4
R. Maqedonisë së Veriut
Telefon: 02 511 5540
E-mail: info@vardarfilm.mk

© 2020 Institucion Nacional Qendra Filmike “Vardar Film – Shkup”.
All rights reserved.