Objektiva filmik

ZOOM-COOKE
INQF Vardar Film – Shkup disponon me 3 (tre) objektiva ZOOM-COOKE, edhe atë, 2 x 25-250MM dhe 1 x
20-100MM.

ZEISS HS 1.4
INQF Vardar Film – Shkup disponon me set të objektivave të filmit nga modeli Zeiss high speed T1.4 me
gjatësi fokale 18mm, 25mm, 35mm, 50mm dhe 85mm. Objektivat kanë PL-mount dhe u janë instaluar
unaza adekuate për fokusim dhe hapje.

Zeiss High Speed

Për informata shtesë drejtohuni tek : info@vardarfilm.mk ose në kontakt nr: +389 2 511 55 40
INQF Vardar Film – Shkup ju dëshiron projekte filmike të suksesshme!