Stojan Vujicic – Kryetar i Bordit

Margarita Arsova –anëtar i Bordit

Dragan Gajiq – anëtar i Bordit

Sanja Srbakovski– anëtar i Bordit

Arsim Ramadani – anëtar i Bordit