Institucioni Nacional Qendra e Filmit “Vardar Film-Shkup” ka një sallë të vogël moderne kinematografike me 49 ulëse, të destinuara për projeksione, seminare, konferenca për shtyp, promovime, projekte etj.
Salla e kinemasë është pothuajse e rinovuar me një ekran të ri projektimi, një interier të ri dhe pajisje të reja për projeksione dixhitale dhe është gati për përdorim nga kompanitë e prodhimit.
Janë blerë pajisje video dhe audio, të cilat do të ofrojnë kushte cilësore për mbajtjen e shfaqjeve me përmbajtje edukative për të rritur ndërgjegjësimin e audiencës së re ndaj kinematografisë.
Përveç kompanive të produksionit, punonjësve të filmit dhe institucioneve, salla do të mund të shfrytëzohet edhe nga qytetarët për prezantimin e projekteve.