Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale rregullon mbrojtjen e të dhënave personale si liri dhe të drejta themelore të qytetarëve, dhe veçanërisht të drejtat e privatësisë lidhur me përpunimin e të dhënave personale.

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale:
Arsim Ramadani
Kontaktoni tel. 02 / 5115-540; 078 / 455-928
Email: info@vardarfilm.mk

Institucioni Kombëtar Qendra e Filmit Vardar Film-Shkup
Rruga 8 marsi nr.4 1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut