Darko Perushevski, ish drejtor programor i televizionit A1, producent dhe distribues i përmbajtjes multimediale, realizoi një takim pune me drejtorin e INFQ Vardar Film, z. Sani Saidi dhe shqyrtuan mundësit për bashkëpunim, në pjesën e promocionit dhe distribuimit të filmave në produksion të Vardar Filmi-it.