Për nevojat e projektit filmik “Kauboji i fundit në Ballkan” me produksion te “Vizioni Plus” – Tetovë, dhe me regji te Sabidin Aliu, u përdorën rekuizita / armë nga sfondi i INQF “Vardar Film – Shkup”.

#epokëere
#partneritetetëreja