Në bashkëpunim me Kino Kulturën, si pikësynim i festivalit për zhvillimin e industrive kreative – Shkupi Kreativa më 02.06.2019 u prezantuan (u shtaqën) filma dokumentarë, reportazhe dhe rekllama në produkcion të Vardar filmit, nga periudha 1948-1986.

Adhuruesit e filmit kishin mundëcinë ta përcjellin programin filmik, në mëngjes “Kino mëngjesi”, si dhe proekcione në orët e mbrëmjes “Kino nën yje”.

Më tepër…