Kostume dhe rekuizita nga INQF Vardar Film-Shkup u shfrytëzuan gjatë 📽 xhirimeve të “Përrallave popullore shqiptare” në produksion të FrameIn dhe 🎬 regji të Ibër Dearit.