INQF “Vardar Film” nën udhëheqjen e z.Saidi, do të jetë gjithmonë i hapur për bashkëpunim me të gjithë puntorët dhe artdashësit e filmit dhe do të ju ofroj mbështetje maksimale në realizimin e projekteve të tyre. Në këtë drejtim, instituti vazhdimisht punon në rritjen dhe zgjerimin e kapaciteteve dhe shërbimeve të veta.