Blog

Работна средба со Министерот за култура Хисни Исмаили

Директорот на НУФЦ Вардар Филм-Скопје, Насер Цури во текот на вчерашниот ден оствари средба со Министерот за култура Хисни Исмаили. На средбата се разговараше за идните планови и стратегија на институцијата со поддршка од Министерството за култура.

Си заминува за да остане

Малку е тоа што се пишува за Ценевски, …”еден од најголемите македонски режисери” Тој е клучната фигура на македонската филмска преобразба, таткото на сите клучни идеи за развитокот на новата македонска кинематографија, творецот на ЦРНО СЕМЕ, филмот кој е без …

„Вардар филм – Македонија“ потпиша меморандум за соработка со ИДКНА

Денес во Институтот за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје се потпиша меморандум за соработка со Националната Установа Филмски Центар Вардар филм Македонија. Протоколот беше потпишан од директорите на односните институции, Д-р Скендер Асани во име на ИДНКА …

Кино утро и Кино под ѕвездите

Во соработка со Кино Култура, како дел од фестивалот за развој на креативните индустрии Скопје Креатива, на 02.06.2019 година се прикажуваа документарци, репортажи и реклами во продукција на Вардар филм од периодот помеѓу 1948-1986 година. Посетителите можеа да ја погледнат …

Управен одбор

Согласно статутот  НУ Филмски центар Вардар Филм – Скопје, Управниот oдбор го сочинуваат пет преставници именувани од страна на Министерот за култура на Северна Република Македонија. Тројца се претставници од редот на истакнати поединци од областа на културата, еден претставник …

Këshilli drejtues

   Në përputhje me statutin e IN Qendra Filmike Vardar Film – Shkup. Këshilin drejtues e përbëjne pese përfaqësues të emëruar nga – ministri i kulturës i Republikës së Maqedonisë së Veruit. Tre vetë janë përfaqësues nga rradhët e individëve …

Ekipi

Arsim Ramadani – bashkëpunëtorë profesional për veprimtari filmike   Milena Trajkovska – rekuiziter   Marija Jovanovska – gardërobist   Avni Ismani – kontabiliste   Katerina Gabunija – arkiviste