• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Për nevojat e projektit filmik “Kauboji i fundit në Ballkan” me produksion te “Vizioni Plus” – Tetovë, dhe me regji te Sabidin Aliu, u përdorën rekuizita / armë nga sfondi i INQF “Vardar Film – Shkup”

Për nevojat e projektit filmik “Kauboji i fundit në Ballkan” me produksion te “Vizioni Plus” – Tetovë, dhe me regji te Sabidin Aliu, u përdorën rekuizita / armë nga sfondi i INQF “Vardar Film – Shkup”. #epokëere #partneritetetëreja

Animacion filmik për kolaboracion multietnik

Mëdatë 31.10. – 01.11.2020 u realizuapunëtoridyditore “ Animacion filmik për kolaboracion multietnik” kumorrën pjesë fëmijë të nacionalitete vetëndryshme, të cilët kishin mundësinë që përmes shoqëri mitdheloj ëstë fitoj në njohuri për animacionin filmik. Punëtorinë me një fjalimtë shkurtër dhe mirë seardhje të ngrohtë e hapi Naser Curri, drejtori Vardar filmit Read more…