• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Animacion filmik për kolaboracion multietnik

Mëdatë 31.10. – 01.11.2020 u realizuapunëtoridyditore “ Animacion filmik për kolaboracion multietnik” kumorrën pjesë fëmijë të nacionalitete vetëndryshme, të cilët kishin mundësinë që përmes shoqëri mitdheloj ëstë fitoj në njohuri për animacionin filmik. Punëtorinë me një fjalimtë shkurtër dhe mirë seardhje të ngrohtë e hapi Naser Curri, drejtori Vardar filmit Read more…